Tuyển dụng

Cần tuyển kỹ sư cơ khí

Cần tuyển kỹ sư điện là nam giới, chưa có kinh nghiệm hoặc dưới 1 năm kinh nghiệm, bằng trung cấp - cao đẳng - đại học. Làm việc tại Hà Nội.

Cần tuyển kỹ sư điện

Cần tuyển kỹ sư điện là nam giới, chưa có kinh nghiệm hoặc dưới 1 năm kinh nghiệm, bằng trung cấp - cao đẳng - đại học. Làm việc tại Hà Nội.